FANDOM


Mordheim knight of the light alluminas by fratersinister-d68q4ll
Alluminas, brat Arianki i Solkana, ucieleśnienie czystego, jednostajnego światła, które zmienia wszystko na co padnie w nienaruszalne i niezmienne, całkowite duchowne oświecenie. Jego czcicieli jest niewielu w Starym Świecie, a centrum jego kultu znajduje się w dalekich wschodnich państewkach Kataju i Nipponu , gdzie istnieje jego oddzielny zakon, Mnichów Światła (lub 'Białych Mnichów'). Nippońscy wyznawcy znają Alluminasa jako Annu-Minato.


Czy to w Starym Świecie czy na dalekim wschodzie, czciciele Alluminasa wyznają tę samą ideę; poszukiwanie boskiego oświecenia, które łączy wyznawców z ich panem. Kapłani studiują pismo święte Alluminasa (Alluminamus), medytują, dążąc do jedności ducha i podążają Ścieżką Czterech Prawd: poprzez Myśl, Medytację, Poświęcenie i Zrozumienie dostąpią zaszczytu ostatecznego, boskiego oświecenia.


Charakter: Praworządny.
Symbol: Głównym symbolem Alluminasa są cztery połączone koła, reprezentujące Ścieżkę Czterech Prawd. Mniej publicznym symbolem, ale bardziej popularnym na zachodzie, jest świeca. Biali Mnisi noszą białe togi z czterema wyhaftowanymi, złotymi, połączonymi kołami na lewej piersi. W Starym Świecie wyznawcy noszą zwykle symbol świecy w dowolnym miejscu szaty lub mają przy sobie amulet będący takim symbolem, ale generalnie nie znajduje się on w widocznym miejscu.Zasięg kultu: Alluminas ma niewielu wyznawców w Starym Świecie i większość obszaru jego kultu to klasztory Białych Mnichów Kataju i Nipponu, którzy znają go jako Annu-Minato. Ich siedziby znajdują się na zboczach gór. Na dalekim wschodzie ma liczbę wyznawców i klasztorów, odpowiednią do liczby wyznawców kultu Tzeentch'a (największego z kultów chaosu w Kataju i Nipponie, gdzie znany on jest pod imieniem Pana Tsien-Tsin). Alluminas posiada także kilku wyznawców podróżujących po świecie, w celu zniszczenia chaosu, zwanych 'Wędrowcami' (tak nazywają ich Biali Mnisi).Świątynie: Alluminas nie posiada świątyń lub publicznych sanktuariów w Starym Świecie i jego wyznawcy generalnie utrzymują niewielkie kapliczki w swoich domach. W Kataju i Nipponie, świątynie lub sanktuaria są budowane wewnątrz klasztorów. Biali Mnisi mają jeden główny klasztor (z główną świątynią) i małą liczbą mniejszych klasztorów, które utrzymują pomocnicze świątynie lub sanktuaria. Czy to mała kapliczka,  czy wielka świątynia, miejsca kultu poświęconego Alluminasowi są proste i nie zdobione. Centrum pokoju modlitewnego zajmuje drewniany stół, przykryty białym obrusem, na którym często wyszyty jest jeden z symboli Alluminasa. Na stole stoi świeca, która musi zawsze pozostawać zapalona - jeśli pozwoli się na jej zgaśnięcie świątynia/ kaplica musi być raz jeszcze poświęcona Alluminasowi zanim będzie można korzystać z niej ponownie. Oprócz świecy na stole leży Alluminamus.


Przyjaciele i wrogowie: Alluminas ma niewiele do czynienia z większością religii - niewielki wkład w walkę z chaosem czyni ich niegodnym uwagi Pana Światła. Jest on wrogi bogom chaosu (zwłaszcza zdradzieckiemu Obscurasowi, który odrzucił praworządność, by rządzić swoim własnym królestwem mrocznych cieni) i pozostaje w przyjacielskich stosunkach z pozostałymi bogami praworządności.Dni świąt: Główne dni świąt Alluminasa przypadają na wiosenne zrównanie dnia z nocą i letnie przesilenie. Jesienne zrównanie i zimowe przesilenie przypadają na pomniejsze święta, tak jak dni kiedy Mannslieb jest w pełni. Wigilia jest obchodzona nocą, kiedy Morrslieb jest w pełni, by chronić przed chaosem.
Wymagania kultu: Wyznawcy Alluminasa muszą poszukiwać prawdziwej drogi oświecenia, przeciwstawiać się chaosowi i wszelkim zmianom, nie bacząc na własne poświęcenie.


Przykazania:

- Przeciwstawiać się chaosowi i zmianom zawsze i wszędzie.

- Studiować Alluminamus, spędzać przynajmniej sześć godzin dziennie na medytacji i kroczyć Ścieżką Czterech Prawd.

-Powstrzymywać się od konsumpcji alkoholu i innych używek, oraz od aktywności seksualnej. Rozrywki te odwracają umysł od pierwszorzędnego zadania, poszukiwania oświecenia.