FANDOM


Hochland flaga
Hochland v2

Hergig jest Stolicą Hochlandu.

Nazwa oficjalna : Wielkia Baronia Hochlandu.

Władca : Książę - Elektor Aldebrand Ludenhof, Wielki Baron Hochlandu, Marszałek Talabeku, Obrońca Kaplic, Baron Hergig.   

Rząd : Ustrój feudalny ze zgromadzeniem baronów, mieszczan i kapłanów. Obecnie trwa stan wojenny   

Główne miasta : Hergig   

.   

Główne towary eksportowe: Drewno, wyroby drewniane, broń palna.   
322