FANDOM


Middenland herb

Middenheim jest Stolicą Middenlandu.

Middenland v2

Nazwa oficjalna : Wielkie Księstwo Middenheim i Middenlandu.

Władca : Książę - Elektor Borys Todbringer, Graf Middenheim, Wielki Książę Middenlandu, Książę Carroburga, Obrońca Drakwaldu, Strażnik Gór Środkowych, Ulubieniec Ulryka.   

Rząd : Middenheim : ustrój feudalny wspomagany prze urzędy książęce. Middenland : ustrój feudalny ze zgromadzeniem szlachty, mieszczan i kapłanów w Carroburgu (nie zostało zwołane od 170lat).   

Middenland color

Główne miasta : Middenheim, Carroburg, Delberz, Ahlenhof.   

Główne towary eksportowe: Wino, żelazo, wełna i wyroby wełniane, srebro z Gór Środkowych   

.