FANDOM


Tomb Kings symbol
Nehekhara-0

JESZCZE TO SKOŃCZĘ

Daleko na południe od Starego Świata leży wyludniona, targana wiatrami kraina. Pozbawiona wszelkiego życia, ale nie znaczy to, że niezamieszkana. Kraina ta to Nehekhara, przeklęte Ziemie Umarłych, dzidzina Królów Grobowców. Imperium Nehekhary rozciągało się w czasach swej świetności od Ziem Południowych zamieszkanych przez Jaszczuroludzi aż po nawiedzone przez potwory północne lasy. Królowie rządzili Krainą od Pustyń Arabii na zachodzie po brzegi Złowieszczego Morza na wschodzie. Potem przesunęli granice daleko na północ, aż na ziemie śmiechu wartego Imperium i daleko na południe, aż po dziewicze puszcze Ziem Południowych. Była to pierwsza ludzka cywilizacja, powstała -2500 I.C., 500 lat przed Wojną o Brodę.

Opis

Królowie Nehekhary oraz podlegli im królowie innych miast władali tymi ziemiami od około 1500 lat. Rządzili oni wielkim i wspaniałymi miastami, a Nehekhara przechodziła okres rozwoju, dobrobytu i bogactwa. Jednak król najwspanialszego miasta, Settra z Khemri, zapragnął nieśmiertelności i nakazał swym kapłanom znaleźć i ujawnić sekret wiecznego życia. Ogromne budowle nazywane piramidami zostały zbudowane by pogrzebać zmarłych królów i królowe, tak aby pewnego dnia obudzili się w raju. Ta obsesja dotycząca śmierci przesiąkła ich kulturę, i popchnęła Nehekharę do skrajności. Nehekharianie czcili dużą ilość bogów, z czego tylko kilku z nich jest wciąż pamiętanych w Starym Świecie. Nehekhara bazuje na Starożytnym Egipcie.

Khemri

Historia

Początki

Ludzie, którzy później stali się Nehekharianami na początku byli wędrownymi Pustynnymi Nomadami, którzy migrowali po tych ziemiach ( najpewniej wyruszyli z Mrocznych Ziem lub z Południowych Krain) przez długi czas tak samo jak nomadzi w Arabii, Koczownicze ludy Chaosu dzisiaj, lub Ungole ( plemiona nomadów zamieszkujące Kislev) w przeszłości. Mimo iż nie wiadomo wiele o tym okresie, przypuszcza się, że w tym czasie Nehekharianie wymyślili pierwszą mitologię, i pierwszy ludzki system pisma. Imiona Nehek, Zakash, Khesek i Hekash wyłaniają się z mroku dziejów, jako wielcy przywódcy tamtych czasów, i prawdopodobnie ci, którzy wprowadzili udogodnienia takie jak koło i pismo.

Dynastie

Wreszcie, w pewnym momencie nie zapisanym w historii, Nehekharianie zaczęli się osiedlać w różnych walczących ze sobą miastach-państwach. Były to m.in.  Khemri, Zandri, Numas, Quatar, Rasetra, Mahrak, Lybaras i Lahmia. Ostatecznie, Settra, władca Khermi, przyłączył drogą sojuszy lub podboju wszystkie inne miasta-państwa, a złączywszy je pod swym panowaniem stał się królem całej Nehekhary.
Nehekhara
NagashEndTimes3

Rytuał Nagasha

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki