FANDOM


Nuln herb
Skanuj0001ps2
Nuln jest jednym z największych miast w Imperium. Słynie z Imperialnej Akademii Artylerii, która produkuje najlepsze działa w całym Imperium. Miasto Nuln jest też ostatnim miejscem, gdzie rzeka Reik może być połączona mostem. Choć Nuln jest technicznie niezależny, należy do prowincji Wissenland.

Żołnierze Nuln walczą w czarnych mundurach. Kolor ten, symbolizuje, że wielu żołnierzy z Nuln jest zazwyczaj ubrudzonych w prochu.

Nuln map

Największe miasto akademickie imperium to właśnie Nuln. Imperialna Szkoła Artylerzystów, Uniwersytet Nulneński i Akademia Magów to najbardziej znane uczelnie. Kształcą elitę społeczeństwa Imperium. Nuln to nie tylko nauka miasto jest ważnym centrum handlowym. W mieście spotykają się kupcy powracający z Estalii i Tilei oraz prowadzący półlegalne interesy z Granicznymi Księstwami. Miasto poraża przejezdnych przepychem niespotykanym nawet w Altdorfie. Ulice sąrówno wybrukowane białą kostką. Na klombach kwitną kolorowe kwiaty. Woda przelewa się w marmurowych fontannach. Nuln jest wolnym miastem, chociaż przynależy do Wissenlandu to jest bezpośrednio podległe tylko Księżnej - Elektorce Emmanuelle von Lebovnitz, która stara się je całkowicie odłączyć od Wissenlandu ale pozostawić sobie głos elektorski jako Księżnej - Elektorce Nuln(która uważa wszystkie sprawy dotyczące Wissenlandu są utrapieniem i zawracaniem głowy czymś zbędnym). Prowadzi więc negocjajce z Imperatorem Karlem Franzem obiecując mu pokaźne pożyczki w zamin za tę przysługę.

Magnus Pobożny urodził się w Nuln, a po jego zwycięstwie nad Asavar Kul i jego armii w Wielkiej Wojnie z Chaosem, uczynił z niego stolicę swego nowego Imperium. Nie trwało to jednak długo, ponieważ jego następca Karl Franz przeniósł stolicę do miasta Altdorf w Reiklandzie.


Geografia

Nuln znajduje się w widłach utworzonych przez dwie duże rzeki: Reik i Aver . Lewy brzeg Reiku zajmują gęsta zabudowa Miasta i wzniosłe budowle uniwersytetów. Prawy brzeg to Stare Miasto na wysokich wzniesieniach oraz Labirynt - najgorsza dzielnica.

Nuln i okolice


Stare Miasto to dzielnica najbogatszych. Wszystkie budowle to olbrzymie wille z ogrodami. Ulice aż błyszczą od białych marmurów, egzotycznych kwiatów. Jednak oko graczy nie prędko padnie na te wspaniałości. Przy wszystkich wejściach do dzielnicy są posterunki straży, które mają za zadanie niewpuszczać żebraków, domokrążców oraz osób nieodpowiednich. Centralnym punktem jest pałac hrabiny von Liebovitz oraz Srebrzysty Plac z największą w Imperium ŚwiątyniąVereny.Miasto razem z Kwartą Akademicką stanowią trzon i centrum miasta. Gęsta zabudowa niewysokich kamienic to standart imperialnej klasy średniej. Wyróżniają się strzelista wieże Uniwersytetu Nulneńskiego i olbrzymia kopuła Akademii Magów. Północno wschodnia część miasta to jeden wielki bazar wciśnięty w nieweilkie skwerki i wąskie uliczki. Gracze mogą tu kupić wszystko o ile mają odpowiednią ilość gotówki.Labirynt to dzielnica o najgorszej reputacji. Tu gwałty, morderstwa, trupy na ulicy to normalka. Strażnicy omijają Labirynt szerokim łukiem i nikt nie zauważy czyjegoś zejścia w jakimś ciemnym zaułku. Ulice [szumna nazwa] pokrywa warstwa mułu, błota i nieczystości ponieważ jak łatwo sie domyślić niema kanalizacji. Oprócz tego średnio raz na trzy lata Labirynt zostaje zalane przez wychodzący z brzegów Reik.