FANDOM


Spaczymiot 2
Czempion, który otrzymał zbyt wiele darów Mrocznych Potęg popada w szaleństwo i przechodzi proces intensywnej mutacji , stając się Pomiotem Chaosu. W oczach wielu wojowników z północy transformacja traktowana jest jako olbrzymi dar, bo przecież Czempion staje się prawdziwym stworzeniem Chaosu. Zmienia się nie do poznania, zrzuca jarzmo materialnych trosk związanych z
356
instynktem samozachowawczym i lojalnością. Przeznaczeniem Pomiotu jest zginąć, czy to na polu bitwy od topora czy miecza, czy po rozerwaniu na strzępy w dzikiej głuszy przez jeszcze bardziej niezwykłe stworzenia. Może też zostać po prostu rozpruty przez energie Chaosu krążące nieustannie w zdeformowanym ciele. Pomiot ten jest zmutowany ponad wszelkie wyobrażenia i jest przesycony energią Chaosu w takim stopniu, że wyzwala swą moc poprzez wyładowania mistycznych błyskawic.