FANDOM


Bandera Stirlandu
Stirland v2

Wurtbad jest Stolicą Stirlandu.

Stirland v2 bw

Nazwa oficjalna : Wielkie Księstwo Stirlandu.

Władca : Książę – Elektor Alberich Haupt-Anderrsen, Wielki Książę Stirlandu, Książę Wurtbadu, Nadzorca Sylvanii.   

Rząd : Ustrój feudalny z radą szlachty.   

Główne miasta : Wurtbad, Waldenhof   

Stirland

Główne towary eksportowe: Wyroby wełniane, wyroby drewniane,wino,solone ryby.