FANDOM


3693676682 d465802274 o

Streissen jest nietypowym miastem jak na Averland (który jest raczej mocno przywiązanym do tradycji) widać tu chęć zmian i rozwoju, mieści się tu niewielka uczelnia i akademia medyczna. Pod wpływem nowych prądów i koncepcji politycznych z Nuln, władze miejskie domagały się wielu praw, przywilejów i zwolnień z wielu obowiązków. Przez długi czas te działania przynosiły dobre efekty prowadząc do szybkiego rozwoju miasta jednak zmieniło się to w 2502 KI gdy wybuchły zamieszki biedoty miejskiej spowodowane plagą niszczącą zboża co doprowadziło do klęski głodu. Władze miejskie dysponując niewielkim miejskim garnizonem nie był w stanie zapanować nad tłumem który przejął władze. Rada miejska była zmuszona prosić o pomoc Wielką Księżnę Ludmiłę, za pomoc księżna zażądała zrezygnowania przez miasto ze statusu wolnego miasta i uzyskanych wcześniej przywilejów, rajcy nie mając wyjścia zgodzili się na te warunki. Mimo że stłumiono zamieszki i przywrócono porządek jest to bardziej oficjalne gdyż nadal podżegacze i mąciciele urządzają potajemne spotkania wśród niezadowolonej ludności która straciła wiele przywilejów miejskich ale wspomina się też o aktywności kultów Chaosu werbujących wyznawców w mieście.