FANDOM


Miasta-Państwa

Wspólne miano określające niewielkie autonomiczne państewka położone na równinnych wybrzeżach otaczających Morze Tileańskie. Tilea leży między górami Apuccini na wschodzie i Abasko na zachodzie, a od
Tilea Pol uk 1-13.jpg
północy sięga gór Irrana. Państwa położone w głębi kontynentu koncentrują się głównie na rolnictwie i hodowli kóz i owiec, na zachodzie, gdzie góry Abasko opadają gwałtownie do morza, dominują małe osady rybackie. Największe z państw Tilei często walczą z Arabia lub Estalią o dominacje na morzu. Państwa wyspiarskie często bywają zależne od państw przybrzeżnych. Największymi miastami Tilei są Luccini, Miragliano, Remas, Sartosa oraz Tobaro.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki