FANDOM


Wissenland herb
Wissenland v2
Wissenland

Główne informacje

  • Wissenburg jest Stolicą Wissenlandu.   
  • Nazwa oficjalna : Wielkie Księstwo Wissenlandu.
  • Władca : Księżna – Elektorka Emmanuelle von Liebovitz.   
  • Rząd : Wissenland ma ustrój feudalny ze zgromadzeniem szlachty, kapłanów i mieszczan, które spotyka się w Wissenburgu(oficjalnej stolicy Księstwa) na życzenie Księżnej - Elektorki. Nuln : Autokracja z Księżną na czele.   
  • Główne miasta : Nuln, Wissenburg, Pfeildorf.   
  • Główne towary eksportowe: Rudy metali, wyroby ze srebra, wełna, ubrania i wino.   

Wissenland jest najbardziej wysuniętą na południowy zachód prowincją imperium, kraina ta tworzy trójkąt ograniczony z dwóch stron przez Góry Czarne i Szare oraz rzekę Reik z trzeciej.