FANDOM


Wstęp

Rycerskie zakony Imperium to heroiczne bractwa odzianych w lśniące zbroje wojowników którzy na pola bitew wparowują na grzbietach swych potężnych rumaków, a czasem innych bardziej mitycznych stworzeń.Rycerze to wspaniałe postacie,żywe figury cnót i honoru, ich budzące podziw pancerze wykonywane przez krasnoludzkich mistrzów oraz oręż kuty przez równych im kowali z Imperialnych metropolii. Stać się rycerzem to stać się jednym z najbardziej elitarnych jednostek Imperium.

Jak stać się rycerzem

Empire Knights

Zanim młodzi szlachcice wstąpią do jednego z wielu Imperialnych zakonów muszą przejść pewne szkolenia we własnych domach. Są to oczywiście szkolenia zakresu dobrych manier, umiejętności odnalezienia się na dworze,ćwiczenia szermierki, nauka jazdy konnej itp. Później przychodzi czas na zdanie wszystkich prób pozwalających na wstąpienie do zakonu. Te to oczywiście walka na miecze, próba jeździecka oraz wiele innych ,w wielu przypadkach zależnych od konkretnego zakonu, prób mających na celu sprawdzenie wytrzymałości oraz szlachetności przyszłego rycerza.Niektóre z tych zakonów, takich jak Rycerze Gryfa, nie mają problemów z przyjmowaniem w swe szeregi ludzi nawet z poza szlachty którzy po prostu odznaczyli się w bitwie niezwykłą odwagą i męstwem, inne natomiast służące konkretnemu z Imperialnych bóstw jak na przykład niezwykle gorliwi,fanatyczni wręcz, Rycerze Krwi Sigmara lub Rycerze Białego Wilka nie przyjmują w swe szeregi nikogo innego poza szlachcicami w których musi płonąc prawdziwy ogień wiary. Niektóre zakony są znane w całym Imperium inne to malutkie kapituły zrzeszające szlachciców z małych terenów. Wszystkie z nich są jednak ważne bowiem szlachetnych mężów nigdy dość a i ich przydatność na polu bitwy jest ogromna.

Rodzaje zakonów

Choć pospólstwo może znaleźć wiele różnic pomiędzy zakonami, po dokładnej obserwacji, można dojść do wniosku że te dzielą się tylko na dwa rodzaje:

-Świeckie czyli takie przysięgające tylko Imperatorowi oraz ziemi na której służą że będą jej bronić ode złego.

-Zakony Templariusz fanatycznie broniące wiary i przysięgające konkretnemu bóstwu prędzej śmierć niż wyrzeknięcie się wiary.

Lista zakonów rycerskich w Imperium

BĘDĘ JĄ UAKTUALNIAŁ REGULARNIE PO STWORZENIU ODDZIELNEGO ARTYKUŁU O DANYM ZAKONIE